TALIS Romania TALIS 2024 Pretestare TALIS 2023

Rezultate TALIS 2018

Studiul TALIS este rezultatul colaborării dintre țările şi economiile participante, OCDE, un consorțiu internațional de cercetare, sindicatele profesorilor şi Comisia Europeană. Studiul TALIS trebuie să răspundă aşteptărilor principalilor trei beneficiari: factorii de decizie, practicienii din educație şi cercetătorii. În primul rând, trebuie să ajute factorii de decizie să revizuiască şi să dezvolte politici care promovează profesia didactică şi cele mai bune condiții pentru o predare şi învățare eficiente. În al doilea rând, TALIS trebuie să ajute, de asemenea, profesorii, conducătorii de şcoli şi ceilalți actori educaționali să reflecte şi să discute despre acestea şi să găsească modalități de a le îmbunătăți. În al treilea rând, TALIS trebuie să se bazeze pe cercetările din trecut, dar să aducă în acelaşi timp informații noi pentru activitatea viitoare a cercetătorilor.
OCDE a publicat Raportul internațional TALIS 2018 în două volume: OCDE (2019), TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners, TALIS, OECD Publishing, Paris https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en; respectiv OCDE (2020), TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals, TALIS, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/19cf08df-en.
Raportul Național TALIS 2018 este disponibil aici.

TALIS 2018 pe scurt


Principalele aspecte identificate în Studiul TALIS 2018 sunt disponibile în rezumatul de aici.
Notele de țară sunt disponibile aici şi aici.

Colaborarea şi leadership-ul prin prisma TALIS 2018

În ciuda izolării naturale a clasei, procesul de predare-învățare este un efort de echipă. TALIS - Studiul Internațional privindProcesul de Predare-Învățare dezvoltat de OCDE i-a întrebat pe profesori şi pe conducătorii şcolilor din 48 de țări şi economii cum colaborează cu colegii lor pentru a îmbunătăți procesul de predare-învățare-evaluare. Aflați câteva dintre rezultatele studiului TALIS vizualizând filmul de mai jos:
TALIS_School_leadership
O şcoală este un organism complex care trebuie organizat şi întreținut, ceea ce înseamnă că leadership-ul eficient este cheia succesului oricărei şcoli. TALIS - Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare dezvoltat de OCDE i-a întrebat pe profesorii şi pe conducătorii şcolilor din 48 de țări şi economii cu privire la rolurile de leadership pe care le joacă în şcoală. Puteți afla câteva  opinii ale directorilor de şcoală din diverse țări participante la TALIS urmărind filmul de mai jos:
TALIS_Collaboration

Dezvoltarea profesională - concluzii TALIS 2018

Formarea continuă este un element-cheie al dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Studiul Internațional OCDE privind Procesul de Predare-Învățare (TALIS) a întrebat profesori şi directori de şcoală din 48 de țări şi economii cu privire la experiențele personale de dezvoltare profesională cu cel mai pronunțat impact. Opinii din diverse țări participante la TALIS 2018 în următorul video:
TALIS_Collaboration

© Copyright 2022 C.N.P.E.E. - All Rights Reserved