TALIS Romania TALIS 2024 Pretestare TALIS 2023

Rezultate TALIS 2013


TALIS are ca scop furnizarea unor informații actuale, precise şi comparabile pentru a veni în sprijinul țărilor în procesul de revizuire şi definire a politicilor în vederea dezvoltării unui act de predare de înaltă calitate. Acest studiu reprezintă o ocazie pentru cadrele didactice şi directorii instituțiilor de învățământ de a contribui la analiza strategică şi dezvoltarea politicii educaționale în domeniile prioritare şi este rezultatul colaborării între țările participante, OCDE, un consorțiu internațional de cercetare, partenerii sociali şi Comisia Europeană.
Dat fiind faptul că procesul de recrutare, angajare şi formare profesională a cadrelor didactice reprezintă o prioritate a sistemelor educaționale, TALIS analizează modurile în care munca acestora este recunoscută, evaluată şi recompensată. TALIS evaluează gradul de îndeplinire a nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice. Studiul oferă o perspectivă asupra convingerilor şi atitudinilor privind procesul de predare implementat de către cadrele didactice în clasă precum şi practicile pedagogice adoptate. Recunoscând rolul important al instituției de învățământ în asigurarea unui mediu eficient de predare şi învățare, TALIS descrie rolul directorilor instituțiilor de învățământ şi analizează sprijinul acordat de către aceştia cadrelor didactice. În cele din urmă, TALIS analizează măsura în care anumiți factori pot influența satisfacția profesională şi eficiență personală a cadrelor didactice.
Raportul Național TALIS 2013 este disponibil aici.
Raportul internațional al studiului, TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning este disponibil aici.

© Copyright 2022 C.N.P.E.E. - All Rights Reserved