TALIS Romania TALIS 2024 Pretestare TALIS 2023

Despre TALIS

TALIS este Studiul Internațional privind Procesul de Predare-Învățare. Este un studiu dezvoltat de Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).
Denumirea provine de la acronimul în limba engleză, Teaching and Learning International Survey. 
TALIS este cel mai mare şi mai aprofundat studiu internațional centrat pe mediul de învățare şi pe condițiile de lucru asigurate profesorilor în şcoli.
Participanții la studiul TALIS sunt profesorii din învățământul gimnazial şi directorii şcolilor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Prin răspunsurile oferite la chestionarele administrate în cadrul studiului, profesorii participanți au posibilitatea de a contribui la analiza sistemului educațional şi la dezvoltarea politicilor în domeniu. Studiul este administrat online.
TALIS este rezultatul colaborării între țările participante, OCDE, un consorțiu internațional, Education International (reprezentând sindicatele profesorilor) şi Comisia Europeană. De asemenea, beneficiază de contribuția altor parteneri sociali, cum ar fi UNESCO. TALIS se desfăsoară periodic: după primele trei runde de succes din 2008, 2013 şi 2018, a patra rundă a studiului TALIS va avea loc în 2024.
În România, studiul TALIS este administrat de Centrul Național de Politici şi Evaluare în Educație, care, conform H.G. 1400 din 16 noiembrie 2022, publicată în M.O. nr. 1129 din 23 noiembrie 2022, îndeplineşte atribuțiile de Centru Național TALIS.
Toate informațiile colectate în acest studiu au caracter confidențial. Rezultatele vor fi publicate agregat la nivel de țară, astfel încât nu va putea fi identificat niciun răspuns individual, niciun respondent şi nicio şcoală. 

TALIS - repere în timp

2008

S-a desfăşurat prima rundă a studiului internațional OCDE TALIS.
Studiul a fost administrat în 24 de țări. România nu a participat la această rundă.

2013

S-a desfăşurat a doua rundă a studiului internațional OCDE TALIS
Studiul a fost administrat în 38 de țări, printre care şi România. 34 de țări au participat în 2013 şi încă patru au administrat studiul în 2014 şi 2015.

2018

S-a desfăşurat a treia rundă a studiului internațional OCDE TALIS.
Aceasta a fost a doua rundă a studiului la care a participat şi România. Studiul a fost administrat şi în alte 47 de țări.

2023

S-a desfăşurat etapa de pretestare a studiului internațional
OCDE TALIS 2024.
Administrarea chestionarelor a avut loc în luna martie 2023, în şcolile selectate din cele peste 50 de țări participante.

2024

Se va desfăşura etapa studiului principal din cea de a patra rundă a studiului internațional OCDE TALIS.
România va participa alături de alte peste 50 de țări de pe 6 continente.

TALIS 
în cifre

runde

4

țări participante

+50

şcoli selectate în fiecare țară

+200

profesori selectați în fiecare şcoală

+20

total profesori respondenți în România

+10000

TALIS pe scurt

Cum sunt selectate şcolile şi cum sunt selectați profesorii?

Populația țintă în studiul TALIS este formată din profesorii care predau în învățământul gimnazial, precum şi din directorii acestor şcoli. Pentru a permite comparabilitatea sistemelor educaționale, populația țintă a TALIS exclude şcolile destinate exclusiv educației adulților sau elevilor cu nevoi speciale. Din listele cu şcoli eligibile, TALIS selectează aleatoriu 200 de şcoli din fiecare țară, apoi selectează aleatoriu 20 de profesori în fiecare şcoală inclusă în eşantion.

Cum sunt colectate răspunsurile profesorilor şi directorilor? Sunt răspunsurile confidențiale?

Profesorii selectați şi directorii de şcoli sunt rugați să răspundă unui chestionar pentru profesor, respectiv unui chestionar pentru director. În România, chestionarele se administrează online. Completarea lor necesită între 45 şi 60 de minute.
Toate informațiile care sunt colectate în acest studiu sunt tratate anonim şi confidențial. Rezultatele studiului sunt publicate pe țări participante. Nici profesorii, nici directorii şcolilor, nici şcolile şi nici personalul şcolii nu pot fi identificați în niciun raport al rezultatelor studiului. În plus, niciun membru al personalului din cadrul şcolii nu are acces la răspunsurile oferite de vreun coleg.

Cine poate folosi datele colectate în TALIS?

În afară de entitățile participante şi OCDE, datele anonimizate TALIS sunt disponibile pentru descărcare pentru oricine este interesat să exploreze datele. De obicei, datele TALIS sunt folosite de cercetătorii interesați şi analiştii de date care lucrează în domeniul ştiințelor sociale şi educației. În plus față de seturile de date internaționale şi naționale TALIS, cercetătorii şi analiştii de date pot folosi tabelele online TALIS disponibile pe OECD.Stat, în Raportul tehnic TALIS 2018, în GPS-ul educațional al OCDE şi pe Compară țările, în scopul continuării cercetărilor folosind datele TALIS.

Pot fi utilizate datele pentru a evalua individual profesorii sau directorii sau pentru a-i trage la răspundere?

Răspunsul este un NU hotărât. O astfel de utilizare a datelor ar necesita identificarea şcolilor, profesorilor şi directorilor în bazele de date, ceea ce nu este posibil. O şcoală, un profesor sau un director este întotdeauna tratat ca un punct de date anonim printre alte sute de mii de puncte de date. TALIS nu poate şi nu intenționează să furnizeze rezultatele pentru nicio şcoală, niciun profesor şi niciun director în parte.

Elemente analizate în cadrul studiului TALIS

TALIS îşi propune să contribuie la cunoaşterea profesiei didactice. În runda anterioară din 2018, următoarele teme au fost selectate pentru a fi incluse în studiul TALIS: 

* Modul în care se desfăşoară în şcoli evaluarea activității profesorilor, forma şi natura feedbackului pe care aceştia îl primesc, precum şi utilizarea rezultatelor acestor procese în recompensarea şi formarea profesorilor.
* Numărul şi tipul cursurilor de formare continuă puse la dispoziția profesorilor precum şi nevoile şi barierele în accesarea acestora.
* Modul în care politicile şi practicile implementate la nivelul şcolii, inclusiv modul de conducere a şcolii, modelează mediul de învățare şi influențează activitatea profesorilor.
* Modul în care profesorii şi directorii şcolilor îşi organizează activitatea şi modul în care cadrele didactice predau şi îşi evaluează elevii..
* Modul în care profesorii şi directorii şcolilor se simt în legătură cu locul de muncă şi cu profesia didactică în general.

La această listă au fost adăugate două teme transversale: inovație şi echitate şi diversitate.
Mai multe informații despre conceptualizarea acestor teme pot fi găsite în Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 Conceptual Framework.

Ce este nou în TALIS 2024?
Comparativ cu rundele anterioare, TALIS 2024 s-a extins în ceea ce priveşte scara, profunzimea şi domeniul de aplicare.

Scara

creşterea numărului de țări şi teritorii participante;

Profunzimea

creşte capacitatea de înțelegere prin întrebări din chestionar care abordează subiecte relevante pentru politica educațională, cum ar fi practicile pedagogice ale profesorilor, utilizarea tehnologiei la clasă, oportunitățile de dezvoltare profesională şi educația pentru elevii cu nevoi speciale de educație;

Domeniul de aplicare

studiul va încorpora aspecte de interes actual, cum ar fi practicile legate de educația în domeniul dezvoltării durabile şi al schimbărilor climatice.

Sunteți un profesor sau un director de şcoală care doreşte să îmbunătățească modul în care învață elevii dumneavoastră? Ați dori ca vocea să vă fie auzită în cadrul discuțiilor de la cel mai înalt nivel al decidenților politicilor educaționale? Studiul OCDE-TALIS (Teaching and Learning International Survey) - Studiul Internațional OCDE privind Predarea şi Învățarea - formulează întrebări destinate profesorilor şi directorilor şcolilor participante cu privire la experiențele lor, la şcolile pe care le reprezintă şi la condițiile de muncă. Pentru mai multe informații despre studiul TALIS, urmăriți acest video:
Film_prezentare_TALIS

Contact:
Centrul Național de Politici şi Evaluare în Educație - Centrul Național TALIS
România
str. General Berthelot nr.26, Bucureşti Sector 1
Tel: 0040 213 14 44 11
Email: talis@rocnee.eu

© Copyright 2022 C.N.P.E.E. - All Rights Reserved